Luennollamme oli vieraileva luennoitsija Pohjois-Karjalan Osuuskaupan (PKO) toimitusjohtaja Juha Kivelä. Hän kertoi meille siitä, kuinka PKO:ssa toteutetaan yrityksen yhteiskuntavastuuta.

Heti luennon alussa Kivelä esitteli PKO:n toiminta-ajatuksen, vision ja arvot:

Toiminta-ajatus: Tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajille sekä edistää Pohjois-Karjalan elinvoimaisuutta. Visio: halutuimmat ja kattavimmat palvelut. Arvot: Olemme asiakkaita varten, kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä, uudistamme jatkuvasti toimintaamme, toimimme tuloksellisesti.

PKO:n toiminta-ajatus ja arvot viestivät yhteiskuntavastuullisesta liiketoiminnasta. Kivelä sanoi vastuullisuuden olevan käytännön tekoja. Vastuullisuuden pohjana on lainsäädäntö, sopimukset ja ohjeet.

PKO:n yhteiskuntavastuun elementit:

  • taloudellinen vastuu (Yhteiskunnan taloudellisen hyvinvoinnin tuottaminen, omistajien tuotto-odotuksiin vastaaminen, kannattavuus & kilpailukyky toiminnan edellytys - yhteiskunta ei pelasta huonosti hoidettua yritystä)
  • sosiaalinen vastuu (Henkilöstön hyvinvointi, tuotevastuu, yhteishyödyllisten toimintatapojen noudattaminen, nuorten työllistäminen, kulttuuri-, urheilu- ja harrastustoiminnan tukeminen )
  • ympäristö vastuu (Ympäristön suojelu, ilmastonmuutoksen hidastaminen, tehokkaat energiaratkaisut, jätteiden kierrätys, paikallisten yritysten suosiminen)

Kivelä sanoi työntekijöiden hyvinvoinnin olevan kaikkein tärkeintä. Tyytyväiset työntekijät aikaansaavat tyytyväisiä asiakkaita, joka aikaansaa tehokkuuden paranemisen asiakkaiden lisääntymisen myötä.

Kivelän mukaan oman toiminnan jatkuva parantaminen on tärkeää. Hän totesi:"Olkaa tänään parempia kuin eilen ja huomenna parempia kuin tänään!"

Näytä 2013-12-02 16.20.16.png diaesityksessä