Haluamme oppia kurssilla erilaisia johtamistyylejä, saada yleiskuvan johtamisen luonteesta ja osa-alueista sekä kehityksestä historiasta nykypäivään. Kurssikuvauksen mukaan johtamisen perusteiden kurssin jälkeen meillä tulisi olla käsitys johtamiseen liittyvistä peruskäsitteistä ja perusfunktiosta, sekä käsitys siitä, että johtaminen on globaalissa maailmassa vaikutussuhteiden verkosto. Opimme käsitteistöä ja taitoja, joita voimme hyödyntää tulevaisuudessa. Erityisesti psykologinen näkökulma johtamiseen kiinnostaa meitä. Johtamistaitoja tarvitaan arkipäiväisissä kommunikointitilanteissa ja tulevaisuuden työelämässä. 

Johtamiseen kuuluu mielestämme olennaisesti kommunikointi ja kuuntelutaito, visiointikyky, sosiaaliset taidot, päätöksentekokyky, paineensietokyky ja empaattisuus. Kokemuksia johtamisesta ja organisoinnista löytyy urheilun saralta esimerkiksi sponsoreiden hankkimisessa, valmentamisessa ja harjotusvuorojen ja pelipäivien organisoinnissa. Tulevaisuutta ajatellen johtamisen ja organisoinnin osaaminen on tärkeää, koska omaamatta näitä taitoja ei voi edetä johtotehtäviin.