Kestävä kehitys määritetään pyrkimykseksi yhdistää sosiaalinen tasa-arvo, ympäristöystävällisyys ja taloudellinen hyvinvointi. Samat arvot vaikuttavat myös kestävässä johtamisessa.

Yrityksen yhteiskuntavastuu

Yrityksen yhteiskuntavastuu tarkoittaa sitä, että yritys oma-aloitteisesti pyrkii toteuttamaan organisaatiossaan yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä näkökohtia. Kun yritys pyrkii omaksumaan vihreitä periaatteita ja käytäntöjä, "vihertyy" yritys. Vihreitäkin yrityksiä syyllistetään kuitenkin siitä, etteivät ne noudata edustamiaan arvoja. Aidosti yhteiskuntavastuuta toteuttava yritys ei jätä arvojaan vain lupauksien tasolle, vaan toimeenpanee ne.

Liiketoimintaetiikka

Etiikka pohtii oiikeaa ja väärää käyttäytymistä. Yritysmaailmassa painitaan päivittäin eetiisten kysymysten kanssa. yritys joutuu miettimään esimerkiksi työntekijöidensä oloja, ympäristökysymyksiä sekä voitonjakopolitiikkaa. Myös lainsäädännössä otetaan huomioon eettisiä kysymyksiä, esimerkiksi Suomessa on tiukka työlainsäädäntö. Pelkkiä lakeja noudattamalla yritystä ei kuitenkaan voida sanoa eettiseksi.

Näkökulmia etiikkaan:

  • Liiketoiminta on neutraalia
  • Normatiivinen etiikka
  • Kuvaileva etiikka
  • Etiikalla ansaitaan
  • Etiikka yksilön vastuuna
  • Etiikka byrokraattisena vastuuna

Mielestämme eettisillä valinnoilla voidaan luoda kilpailukykyä. Jos tuotetta mainostetaan eettisenä tuotteena, se erottuu massasta. Pohdittuamme asiaa kuluttajan näkökulmasta, mielestämme eettisesti tuotetut tuotteet ovat kalliimpia. Osa tiimimme jäsenistä kiinnittää huomiota eettisiin kysymyksiin kuluttaessaan ja ostaisi mielellään eettisesti tuotettuja tuotteita, jos rahatilanne sen sallisi.

Kriittisen johtamisen näkökulma pohtii, voiko organisaatiot olla koskaan täysin eettisiä. Monille organisaatioille päätavoite on tuottaa voittoa, joka yleensä tehdään toisten kustannuksella. Mielestämme tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa kaikkien organisaatioiden kohdalla. Esimerkiksi The Body Shopin nettisivuilta löysimme heidän arvomaailmaansa kuvaavan tekstin:

´´Liiketoimintamme on aina perustunut vahvaan arvomaailmaan. Eettiset arvot ovat kaiken tekemisemme ydin. Luomme tehokkaita ja laadukkaita tuotteita. Käymme reilua kauppaa, josta hyötyvät niin tuottajayhteisöt kuin sinäkin. Emme koskaan testaa tuotteitamme tai raaka-aineitamme eläimillä. Kampanjointi on intohimomme. Pidämme aina ihmiset, eläimet ja planeetan mielessämme.´´

 

the_body_shop_logo.jpg

 

Lähde: Mirjami Ikonen ja Heidi Rajamäki, Luentokalvot, Itä-Suomen yliopisto, http://www.thebodyshop.fi/fi/arvot/