Organisaatioissa muutos on välttämätöntä.

Suunniteltu muutos ja kehkeytyvä muutos

Suunniteltu muutos

Suunniteltua muutosta lähdetään viemään eteenpäin organisaatiossa suunnitelman pohjalta ja sen mukaisesti. Muutosagentit vievät muutosta organisaatioon. He ovat muutosjohtajia vaikka sitä eivät asemansa puolesta olisikaan. He kohtaavat muutosta organisaation ajaessaan vastarintaa.

Kehkeytyvä muutos

Kehkeytyvä muutos on jatkuva dynaaminen prosessi, jossa organisaatio mukautuu uuteen tilanteeseen.

Muutoksen kannalta oleellista

  1. Kiireellisyys, välttämättömyys
  2. Yhtenäisyys
  3. Visio
  4. Viestintä
  5. Esteiden poistaminen
  6. Suunnittelu
  7. Loppuun asti vieminen
  8. Käytäntöihin ankkurominen

Ilmeisesti yrityksissä ei joko tarkoituksellisesti tai tahattomasti huomioida näitä seikkoja, sillä 70% muutoksista epäonnistuu.

Käytännön haasteet

Jos johto ei osaa viestittää muutosta, sen tavoitteita ja toimintatapoja ymmärrettävällä tavalla organisaation jäsenille, eivät jäsenet voi muutosta ymmärtää ja toteuttaa. Usein muutokset koetaan negatiivisina ja uhkana omalle asemalle organisaatiossa. Haasteena on saada ihmiset motivoitumaan ja innostumaan muutoksesta ja nähdä sen tuomat hyödyt. Organisaation kulttuurin tulee olla myönteinen muutokselle ja sen nähdn vaikuttavan huomattavasti muutoksen onnistumiseen. Muutos saattaa helposti jakaa henkilöstöä heihin, jotka siitä hyötyvät ja joille siitä on haittaa. Tämä aiheuttaa ristiriitoja myös henkilöstön kesken. Muutoksen ennustamattomuus luo myös haasteita. Muutos tulisi viedä organisaatioon maltillisesti eikä toteuttaa äkillisesti. Näin organisaation jäsenille annetaan aikaa sisäistää ja tottua muutokseen.     

Lähde: Mirjami Ikonen ja Heidi Rajamäki, Luentokalvot, Itä-Suomen yliopisto